Hände Hosh (?)

Niklas Silvander, bas
Pär Bengtsson, gitarr och sång