Rövsvett, Raalph och Disgust spelade i köket i September 1983.    Rebellen spelade in det på kassett och gavs ut på Six Weeks Records 2005 under titeln "Rövsvett bjuder på Bullkalas&kaffe"https://www.youtube.com/watch?v=o5UdSzParts